Informatie

Alle lessen worden geschorst

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Wat betekent dit voor onze school?

Alle lessen worden geschorst maar we willen de opvang prioritair verzekeren voor de kinderen van mensen die in de zorg werken of bij veiligheidsdiensten werken. Ook voor leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders zullen we opvang garanderen. De gezondheidsdeskundigen raden echter ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders. We raden ouders aan er alles aan te doen om zelf opvang te organiseren en een beroep te doen op uw netwerk. Maak alleen gebruik van de opvangmogelijkheid als er geen enkele andere optie meer over blijft.

Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie….

Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020. Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.

De begeleidende klassenraden zullen nagaan hoe we de gemiste leerstof bijwerken. Je krijgt daarover ten gepaste tijde de nodige informatie. 

De klasleerkracht blijft via Smartschool in contact en bezorgt info omtrent leerstof die in de periode tot aan de paasvakantie gemaakt kan worden. De leerlingen hebben mogelijkheden via Bingel, werkschriften die mee zijn gegeven, werkbundels, etc. We vragen u als ouder om deze ook op te volgen. Zo maken we in deze uitzonderlijke situatie SAMEN SCHOOL!

Wat kan je als ouder doen?

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.

Spreek met je kind over het coronavirus:
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

In de gemeente Riemst treffen we maatregelen in navolging van de Federale onderrichtingen. Daarom worden volgende gemeentelijke diensten en gebouwen vanaf vrijdag 13 maart om 24u00 gesloten:

 • Villa Neven, Tongersesteenweg 8, 3770 Riemst
 • Bibliotheek De Boekerij, Paenhuisstraat 13, 3770 Riemst
 • Zaal ’t Paenhuys, Paenhuisstraat 11, 3770 Riemst
 • Sporthal Hirtheren, Sint-Jansstraat 8a, 3770 Riemst
 • Sporthal Op’t Reeck, Reeckerveld 3, 3770 Riemst
 • Dienstencentrum De Linde, Paenhuisstraat 11, 3770 Riemst

De dienstverlening in het gemeentehuis en OCWM blijft gegarandeerd. We verzoeken u ons eerst te bellen of een e-mail te sturen. We zullen daarna in overleg met u kijken of een verzoek al dan niet op afstand afgehandeld kan worden, of dat een fysiek bezoek aan de gemeentelijke dienst noodzakelijk blijkt.

Meer informatie?

 • Voor vragen met betrekking tot gevolgen corona-maatregelen in de Gemeente Riemst kunt u bellen met het speciale telefoonnummer: 012 400 367 (vrijdag 13 maart tot 18.00 uur en zaterdag 14 maart van 09.00 uur tot 15.00 uur)
 • Algemene info en veel gestelde vragen: info-coronavirus.be.
 • Bekijk ook alle informatie over de gevolgen voor de Gemeente Riemst op: https://www.riemst.be/nl/nieuws/corona-maatregelen
 • Heb je nog een vraag met betrekking tot het Corona-virus in het algemeen? Bel met het federale telefoonnummer: 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.
 • Extra informatie voor ouders op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders